Useful Japanese Phrases

Useful Japanese Phrases
 • Sumimasen – Can be used as “I am sorry,” “Excuse me,” and “Thank you.”
 • Konnichiwa – Hello!
 • Arigato – Thanks!
 • Sayonara - Goodbye
 • Otsukaresama (-deshita) - Goodbye when you leave from work.
 • Gomen Nasai – I am sorry.
 • Onegai Shimasu – Please or Can I have….?
 • Biiru o Onegai Shimasu – Can I have a beer?
 • Edamame Arimasuka? – Can I order Edamame?
 • Itadakimasu - A phrase you say before starting your meal
 • Gochisousama (-deshita) - A phrase you say after your meal; can be used as “thank you“ when you leave the restaurant.
 • Kore Onegaishimasu – Can I have this? (as you are pointing something on menu or at store)
 • Ryoshu-sho Kudasai – Can I have a receipt?
 • Chiba Daigaku wa Doko Desuka? – Where is Chiba University?
 • Sou Sou Sou Sou – yes, yes, yes ,yes
 • Nyutorino no Kenkyu o Shiteimasu – I am doing research on Neutrino!
 • Watashi wa Kagakusha Desu - I am a scientist.
 • Aisukyuubu - IceCube
 • Sugoi! - Excellent! Super!
 • Shinjirarenai! - Unbelivable!
 • Tanoshikatta! – I enjoyed it!
 • Oishikatta! - It was delicious!
 • Honto? - Really?
 • Uso! - Don’t lie to me!; No way!; Are you kidding me?; Hard to believe!
 • Nihongo ga Wakarimasen - I don’t understand Japanese.
 • Eigo o Hanasemasuka? - Do you speak English?
 • Eigo no Menyu Arimasuka?  - Do you have a menu in English?